Friidrettsgruppa til Trio er i god vekst og har aukande aktivitet. Særleg arrangementa Triostafetten og Løveleikane er flotte tilstelningar med stor idrettsglede.
Friidrettsgruppa har trening for born 6-12 år kvar onsdag i utandørssesongen. Det er tre treningrsgrupper, 6-7 år, 8-9 år og 10-12 år. Enkelte onsdagar arrangerer vi også seriestemne.

Tysnes Sparebank er frå 2021 friidrettsgruppa sin hovudsponsor!

STYRET I FRIIDRETTSGRUPPA 2020:

Are Ulseth (leiar)
Telefon: 99240087
E-post: areu@online.no

Dagfinn Jensen
Telefon: 95062305
E-post: dagfinn.jensen@knett.no

Arne Torget
Telefon 47483302
E-post: arne@kband.no

Ingunn Sæverud Jensen
Telefon 97083259
E-post: ingunn_83@hotmail.com

Raymond Bård Olsen
Telefon: 92017717
E-post: raymond.olsen@knett.no

Trude Sundsteigen (Triostafett)
Telefon 90754679
E-post: trude.sundsteigen@kvinnherad.kommune.no

Årstein Eik (Trim og idrettsmerke)
Telefon: 47601825
E-post: aar-e@online.no