Friidrettsgruppa til Trio er i god vekst og har aukande aktivitet. Særleg arrangementa Triostafetten og Løveleikane er flotte tilstelningar med stor idrettsglede.

Friidrettsgruppa har trening for born 6-10 år kvar onsdag kl 18.00 i utandørssesongen.
Vinterstid trenar ein måndagar kl 17 i gymsalen på Sunde skule.For 13 år og eldre er det løpstrening onsdagar kl 18.

STYRET I FRIIDRETTSGRUPPA 2019:

Are Ulseth (leiar)
Telefon: 99240087
E-post: areu@online.no

Arne Ingar Myhre
Telefon: 93461215
E-post: aring-my@online.no

Dagfinn Jensen
Telefon: 95062305
E-post: dagfinn.jensen@knett.no

Arne Torget
Telefon 47483302
E-post: arne@kband.no

Gunnar Helland
Telefon: 53473463

Ingunn Sæverud Jensen
Telefon 97083259
E-post: ingunn_83@hotmail.com

Raymond Bård Olsen
Telefon: 92017717
E-post: raymond.olsen@knett.no

Trude Sundsteigen (Triostafett)
Telefon 90754679
E-post: trude.sundsteigen@kvinnherad.kommune.no

Årstein Eik (Trim og idrettsmerke)
Telefon: 47601825
E-post: aar-e@online.no