Politiattest for trenere/instruktører over 15 år
Alle trenere/instruktørar i Trio Idrettslag skal ha godkjent politiattest.

Framgangsmåte:
Søknaden fylles ut elektronisk ved å gå inn på www.politiet.no

Skjemaet finn du her: Skjema for politiattest

Ved mottak av gyldig politiattest fremvises den til sin Gruppeleder.
Gruppeleder sender navneliste over godkjente politiattester til sekretæren i hovedlaget som ajourholder en samlet oversikt.