Visjon IL Trio: “Meistring og idrettsglede for alle”. I fotballgruppa sier vi også «flest mulig – lengst mulig – best mulig». Vi er verifisert som Kvalitetsklubb.

 

Kontaktinfo trenere og lagleiera  trykk her.

STYRET I FOTBALLGRUPPA  org kart trykk her.

Fred Nilsen ( Leiar )
458 53 909    fotball-leiar@il-trio.no
Mathias Ring ( Nestleiar / Seniorleiar ) 
970 88 853    fotball-senior@il-trio.no
Maria Santiago ( Sekretær / Arrangere A-kamper )
464 20 262    fotball-sekretaer@il-trio.no
Ann Helen Høivik Skogseth ( Økonomiansvarlig / Leiar Økonomi Utval )
957 23 059    fotball-kasserer@il-trio.no
Anne Helen Ripel ( Ungdomsleiar 13-16år / Ansvarlig lagpåmelding / Leiar Barn og Ungdoms Utval ) 
918 89 628    fotball-ungdom@il-trio.no
Kjell Magnar Eide ( Kvalitetsklubbansvarlig / Trenerveileder / Utdanningskontakt / Leiar Kvalitetsklubb Utval )
412 05 264    fotball-kvalitetsklubb@il-trio.no
Lena Medhaug ( Leiar Barneavdelingen 6-12år / Ansvarlig lagpåmelding)
471 42 976    fotball-medlem3@il-trio.no
Erna Mikkelsen ( Jenteansvarlig / Keeper )
918 68 922    fotball-medlem2@il-trio.no
Geir Atle Vangsnes ( Anleggsansvarlig / Leiar Anleggs Utval / Drift / Vedlikehold / Drift Triobuss )
907 66 073    fotball-medlem1@il-trio.no

Andre roller i Fotballgruppa

Jan Olav Madsgård ( Materialforvalter )
990 42 293    fotball-utstyr@il-trio.no
Trond Thorkildsen Thorsen  ( Fair Play / Fiks / Overgansansansvarlig )
413 11 525    trond.thorsen@knett.no
Hanne Larsen  ( Min Idrett / Treningsavgift / Arrangement ansvarlig )
970 45 105    hann-4@online.no
Oddvar Eikenes ( Dommeransvarlig )
906 32 855    oddvar.eikenes@knett.no
Are Ulseth ( Dommerkontakt )
992 40 084    areu@online.no
Christer Pedersen  ( Rekrutteringsansvarlig )
924 22 267    christersin@hotmail.com
Jamal Soosainather    ( Treningstider og kamper )
959 66 353    jsoosainather75@gmail.com
Håvard Skogseth   ( Triobussansvarlig )
Tlf 482 17 658