Trio turn har lang røynsle med idrett for born og blir sett på som ein god start for born sitt møte med fysisk aktivitet og idrettsglede.  Idrett for born skal vera allsidig og motorisk utviklande.

“Meistring, utvikling og idrettsglede for alle”
NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND

Vi er samd i NGTF sin verdier som bygger  Norges Idrettsforbund og Olympisk og Paralympiske komités (NIF) verdier:

  • Glede
  • Helse
  • Fellesskap
  • Ærlighet
  • Frivillighet
  • Demokrati
  • Lojalitet
  • Likeverd

Styret i turngruppa 2020:

Anneli Rønstad (leiar)
Telefon: 452 43 087
E-post: anneli.ronstad@gmail.com 

Stian H. Sund (webansvarleg)
Telefon: 93 40 87 47
E-post: stian_sund@hotmail.com

Stian H. Sund (sekretær)
Telefon: 93 40 87 47
E-post: stian_sund@hotmail.com

Sandra Røssland (Medlem og Klubbadmin ansvarleg)
Telefon: 900 75 786
E-post: sandra.rossland@outlook.com

Arrangementansvarleg:
Ann Christin Djuve