Trio turn har lang røynsle med idrett for born og blir sett på som ein god start for born sitt møte med fysisk aktivitet og idrettsglede.  Idrett for born skal vera allsidig og motorisk utviklande.

«Meistring, utvikling og idrettsgelde for alle»
NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND

Vi er samd i NGTF sin verdier som bygger  Norges Idrettsforbund og Olympisk og Paralympiske komités (NIF) verdier:

  • Glede
  • Helse
  • Fellesskap
  • Ærlighet
  • Frivillighet
  • Demokrati
  • Lojalitet
  • Likeverd

Styret i turngruppa 2019:

Anneli Rønstad (leiar)
Telefon: 452 43 087
E-post: anneli.ronstad@gmail.com 

Carina Øksnes (nestleiar)
Telefon: 971 26 757
E-post: carinaoksnes85@gmail.com

Eirin Gravdal (kasserar)
Telefon: 924 68 451
E-post: eirin_123@hotmail.com

Beathe Ingvaldsen Høydal (webansvarleg)
Telefon: 986 55 751
E-post: beathe.hoydal@knett.no

Nina Thorkildsen (sekretær)
Telefon: 994 75 378
E-post: nina.thorkildsen@me.com

Kjersti Sund (medlemsansvarleg)
Telefon: 950 17 272
E-post: kjersti.sund@knett.no

Arrangementansvarleg:
Ann Chrisitin Djuve
Elisabeth Fjelland