Trio Volleyball har fleire påmeldte lag denne sesongen.

Me i styret ynskjer at alle lag skal ha ein oppmann. For dei aldersbestemte laga vil dette vere ein av dei føresette. Dersom det skulle vera informasjon frå styret eller informasjon om kampar og liknande er det greitt å ha ein kontaktperson.

Oversikt over lag i TRIO Volleyball denne sesongen:

2 div. Damer:
Stian Petterson og Åge Vik

U17 gutar:
Javier Araya

U15 jenter: 
Sille Tars

U13 gutar/jenter: 
Gro Rusten Saghaug

Styret i volleyballgruppa jobbar kontinuerlig med ulike saker.
Har du spørsmål, eit ynskje eller vil dele ei tilbakemelding så ta gjerne kontakt med ein av oss.

Eirik Sævareid (Leiar)
Tlf: 992 74 637
E-post: 
esaev@online.no

Robert Haugland (Nestleiar)
Tlf: 951 38 211
E-post: robert.haugland@knett.no

Javier Araya (Rekneskap)
Tlf: 971 86 379
E-post: 
javier@sumarum.no

Einar Opdal (medlem)
Tlf: 991 69 738
E-post: 
einar.opdal@kvinnherad.kommune.no

Sille Tars (medlem)
Tlf: 90 40 13 75
E-post: 
onnelik43@gmail.com

Gro Rusten Saghaug (medlem)
Tlf: 908 75 737
E-post: 
grors75@gmail.com

Frode Dale (medlem)
Tlf: 905 05 255
E-post: 
frode.dale@knett.no

Bjørn Erik Eliassen (medlem)
Tlf: 40 44 47 55
E-post: bel@scana.no 

Stig Bruntveit (medlem)
Tlf: 94 18 56 16
E-post: 
stig.bruntveit@hydro.com