I dokumentet nedanfor finn de ein enkel plan på det som må gjerast på tilsynsvakt i Husneshallen.

Tilsynsvakt er ei flott ordning for idrettslaga å tjene nokre ekstra kroner på. Det betyr at dette er ein jobb som må takast på alvor og gjennomførast ut frå ein del krav og føringar gjeve i dokumentet under. Føresette må ta desse vaktene, eller vaksen person over 18 år.

Det er oppmenn som lagar lister med tilsynsvaktene og dei fordeler desse ut i frå lister frå trenerane med aktive volleyballspelerar.

TILSYNSVAKT HUSNESHALLEN