Følg linken under for kampoppsett, resultater og oppdatert tabell

Kvinner 2.divisjon Hordaland

Dei fleste aktivitetane er dagsturar innan Hordaland, i nokre tilfeller vil det vera aktuelt med overnatting.
Alle serierundar er i Hordaland. Vi forsøker å organisere reiser på den mest effektive måten, dette kan vera privatbilar (med foreldre som sjåførar, minibuss, eller innleigd buss frå Tide på reiser med mange lag).

Hordaland Volleyballkrets

Informasjon om kampar, kampoppsett, tabellar og liknande kan de finna på denne nettsida;
http://www.volleyball.no/regioner/Hordaland/Sider/volleyball.aspx

Reiseplanlegging

Økonomiske vilkår

IL Trio dekkar i hovedsak følgjande kostnader for spelarar/lag i gruppa: halleige, alle påmeldingsavgifter til åpningsturnering, rankingturneringar, seriekampar, reisekostnader til åpningsturnering, men det er ein eigenandel på alle reiser (sjå eige avsnitt)speledrakter, dommarhonorar på heimekampar.

Dersom lag ønsker økonomisk støtte til aktivitetar utanom dei som er spesifisert ovanfor ber vi om at det vert retta ein forespørsel til styret i kvart enkelt tilfelle.

Eigenandeler på reiser

Følgjande eigenandeler gjeld på reiser i regi av Volleyballgruppa for sesongen 2015-2016:
Reise utan overnatting (bil, båt, buss eller liknande) :            NOK 100 pr. person
Reise med overnatting (bil, båt, buss eller liknande) :            NOK 200 pr. person

Vi forsøker å reise så rimelig som mulig.  Dersom det er spørsmål om kva hotell osv. som kan nyttast, ta kontakt med leiar eller nestleiar i styret.  For reiser utover aktivitetar i Hordaland blir eigenandel fastsett i kvart enkelt tilfelle.

For bruk av eigen bil dekkar Volleyballgruppa kr. 4,00 pr. km kr. 0,25 pr. passasjer
Reiserekning kan leverast til Eirik Sævareid på epost (esaev@online.no) eller på annan måte.
Som hovedregel forsøker vi å betale ut reiserekningar innan 2 veker etter at den er mottatt.