Treningstidene for volleyballen finn du under.
Dei respektive laga har eigne lukka Facebook sider der dei legg ut endringar i treningstider og liknande.

Husnes Idrettshall

2.div. damer:
Mandag 19:00-21:00
Torsdag 19:00-21:00

Gutar 15 :
Torsdag 19:00-21:00

Jenter 14 og 15:
Mandag 18:30-20:30
Torsdag 17:30-19:00

Jenter 13:
Torsdag 17.30-19.00

Sunde Idrettshall

Gutar 15 :
Tirsdag 18:00-20:00
Gutar 13:
Onsdag 16:00-18:00