Me har fire autobelay som ein kan klatra med.

Klatring er ein gøy måte å trena heile kroppen på! Bli med i Kvinnherad Arena.

Opningstid i juni

Måndag:
Kl 17 – 18:30 for barn 6 – 13 år i følgje med vaksen
Kl 18:30 – 20 for alle over 13 år

Torsdag:
Kl 18 – 21 for alle over 13 år

Siste opning før sommarferie er 27. juni.

Opningstider

Måndag:
Kl 17 – 18:30 for barn 6 – 13 år i følgje med vaksen
Kl 18:30 – 20 for alle over 13 år

Onsdag:
Kl 17 – 18:30 for barn 6 – 13 år i følgje med vaksen

Torsdag:
Kl 10:30 – 12:45 Barselklatring
Kl 18 – 21 for alle over 13 år

Prisar

Mor og son i veggen.

Drop-in:
Under 16 år 30kr
Familie m/leige av utstyr 300kr
Over 16 år 75kr
Med medlemskap* 0kr
*Med medlemskap i klatregruppa

Leige av utstyr:
Klatresele 50kr
Klatresko 50kr
Klatresele og klatresko 75kr

Kort:
Årskort 1500kr
Halvårskort 800kr
For å kjøpa kort må ein vera medlem, ha brattkort og vera over 18 år

Kortet gir tilgang til klatreveggen utanom opningstidene.

Meld deg inn her:
https://club.spond.com/landing/signup/trioil/form/C96DBF27617F4DA5BF3F5DF6FB48067B

Styret

Herborg Irgens Sjo
Leiar
herborg.sjo@il-trio.no
97468617

Rune Vassenden
Nestleiar
97698882

Geir Kåre Sjo
Medlem
92805126

Inger Johanne Blokkum
Medlem
99296071

Roar Hustveit
Medlem
98612615