Idrettslaget Trio er ein samskipnad for 3 bygder, Husnes, Sunde og Valen. Denne nettsida er for og om alle undergruppene i laget.

På desse sidene finn du meir om kven som sit i styre og stell i klubben og litt om historia vår. Klikk på dei ulike sidene på menyen til venstre for å lese meir om dei ulike tema.

Informasjon

Trio ønskjer ei nettside med stor aktivitet, både med nyttig informasjon og ikkje minst nyhende om kampar, turneringar og anna aktiviteter. Sida er ope for alle, både trenarar, lagleiarar, familie og andre som ønskjer bileter eller reportasjer publisert. Stoff som blir sendt inn til oss, vil bli nytta fritt på nettsida, men vi vil etter beste evne oppgje opphavsperson.

Det same gjeld også Facebook-sida vår, som brukast mest som reklame for arrangement og nytt stoff på nettsida, samt oppdateringar.

Viss nokon ikkje ønskjer bilete av seg eller sine born på nettsidene våre, må dette meddelast nettansvarleg (post@il-trio.no).

Regelverk for honorering av bl.a. trenere:

Trenere, Oppmenn og Styremedlemmer betaler en redusert medlemskontingent.
Treningsavgifter dekkes for treneren sine barn. Antall som dekkes avgjøres av gruppene.
Gruppene dekker relevante kurs.