Trio har 25 fotballag. 15 i barneavdelinga, 9 i ungdomsavdelinga og 1 i voksenavdelinga.

Lag i barneavdelingaBarneavdelinga (6-12)
Lag i ungdomsavdelingaUngdomsavdelinga (13-16)
Juniorlag gutarJunior G19
Seniorlag mennA-laget, menn