Trio har 21 fotballag. 13 i barneavdelinga, 7 i ungdomsavdelinga og 1 i voksenavdelinga.

Lag i barneavdelingaBarneavdelinga (6-12)
Lag i ungdomsavdelingaUngdomsavdelinga (13-17)
Juniorlag gutarJunior G19
Seniorlag mennA-laget, menn