Over er gjeldande treningstider. For å få kapasitet til alle må banen til tider delast i fire delar. Med litt fleksibilitet må dette gå bra.
Under lister vi opp kva kampar lag frå Trio skal spele veke for veke.
Ved flytting av kamper i ungdomsfotballen og eldre må det  sendes flyttemelding til HFK som godkjenner flytting.
Viss kamptidspunkt blir endra, så ber vi lagleiarane om å melde det inn pr e-post (jsoosainather75@gmail.com) eller
SMS(95966353).

Kampar veke for veke sesongen 2021

Dag  Dato/tid Klasse Heimelag Bortelag

13.nov fre 18:30 J17 1.div Stord 1 – Trio Vikahaugane Kgr