For å bli medlem i ei av dei andre greinene til Trio, ta kontakt med oss:

Friidrett
Are Ulseth – areu@online.no

Symjing
Geir Ove Eikemo – geirove87@hotmail.com

Turn
Anneli Rønstad – anneli.ronstad@gmail.com

E-sport
Kai Morten Torget – kai.morten.torget@il-trio.no