Min Idrett er eit elektronisk medlemsregister som er utvikla av Noregs Idrettsforbund. Her kan du søkja om medlemskap i ditt idrettslag, motta og betala faktura. Du kan IKKJE melde deg på dei ulike turnpartier. Det gjer du med å senda mail til adressen som står under dei ulike partia.

Korleis registrera i Min Idrett?
Gå inn på http://www.minidrett.nif.no
Klikk ‘Ny bruker’ og registrer opplysningane på bornet.
Logg deg inn med brukernamn og passord som du får på epost.
Klikk ‘Medlemskap’
Klikk ‘Finn ny klubb’
Velg ‘Trio Idrettslag’
Klikk ‘IL Trio’
Velg frå meny på høgre side ‘ Trio Turn’
Klikk ‘Send søknad’

Medlemskontingent
Følgende medlemskontingent f.o.m. 01.01.2018:
– For barn- og støttemedlem: kr 250
– For aktive medlemmer over 16 år: kr 500
– For Trenere, Oppmenn og Styremedlemmer: kr 150
– Familiekontingent: kr 750
Utover 7 medlemmer betales det kr 150 pr medlem.
Forutsetningen for å oppnå familiekontingent er min. 1 voksen aktiv / støttemedlem.
Familien må også ha samme adresse.