Spilleberettig:
• Før kampdeltagelse må alle spillerne, trenere og lagledere gjennomføre
koronavettkurs. Gjelder fra 13 år og oppover.
Kampvert:
• Det er hjemmelagets ansvar og utnevne en kampvert.
• Det er kampvertens ansvar at koronavettregler følges. 1 meters reglen er veldig viktig.
• Når det spilles flere kamper samtidig skal hvert lags publikum være adskilt ( min. 2 m.)
• Kampverten lager publikumsliste av hjemmepublikum.
• Bortelaget skal levere liste til kampvert med publikum rundt bortelaget.
• Lister oppbevares i 14 dager med tanke på smittesporing.
• Gjelder kun 13 – 19 år: Spillere, dommer og trenere rundt lagene skal ikke stå på
listene (er allerede registrert i kamprapport).