Vil du bestille jubileumsboka til Trio?

Klikk her for pris og bestilling

Takoverbygg til høgdemattene

Friidrettsgruppa har no fått takoverbygg til høgdematta og stavmatta på Husnes stadion. Desse mattene har i mange år ligge utandørs i sommarhalvåret, og vorte utsett for slitasje av ver og vind, og uvøren bruk. Takka vera pengestøtte frå Sparebank 1-stiftinga (190.000 kr) har vi no fått kjøpt inn takoverbygg....

Les mer

Sponsorar

  • 1096 medlemmar
    på noverande tidspunkt
  • 99 nye medlemmar
    i 2021
  • 5 idrettsgreiner
    i I.L Trio