Trio Idrettslag

Sidan 1946 har Trio jobba for å fremja idrettsglede for alle som vil vere med oss. Vi tilbyr organisert aktivitet innan fotball, volleyball, turn, friidrett og symjing. Dei siste tilskota til vårt tilbod er e-sport og basketball, grupper som er under etablering. Vi har medlemmer frå heile Kvinnherad kommune, men hovuddelen av medlemsmassen kommer frå bygdene Husnes, Valen og Sunde. Bla nedover for å sjå meir om våre tilbod.

Innmeldingskonkurranse i mars

Offentleg stønad til idrettslag utreknast basert på medlemstal. Eit godkjent medlem er eit medlem som har betalt kontingent for det aktuelle året. Trio har følgjande medlemskategoriar: Medlem barn (u. 16 år): kr 250,-Medlem vaksen (o. 16 år): kr 500,-Støttemedlem: kr 250,-Familiemedlemskap: makspris kr 750,- Jo fleire medlemmer vi er, jo betre gjennomslag...

Les mer
  • 1195 medlemmar
    på noverande tidspunkt
  • 99 nye medlemmar
    i 2022
  • 5 idrettsgreiner
    i I.L Trio