Bli medlem i Trio

Kvar dag brukar frivillige times vis på barne- og ungdomsarbeid i Trio. Unger og ungdommar får fysisk aktivitet, og vi arbeider for å gje dem gode verdiar og sunne alternativ i kvardagen. Takka vere våre mange bidragsytarar kan vi halda aktivitetsnivået oppe, og kostnadene for den enkelte nede. Utan frivilligheita stopper Noreg opp. Og utan dei frivillige stoppar idrettslaget. Meld deg inn som støttemedlem i dag, og hjelp oss med å legge til rette for born og unge i bygdene våre

Innmelding

Friidrett: Kretsmeistrar!

I helga arrangerte Hordaland friidrettskrets kretsmeisterskap (KM) på bane på Fana stadion. Trio var representert med to utøvarar, Alexandra Tveit Rosendahl i jenter 13 år og Ådne Opsanger Tveit i gutar 14 år. Gode prestasjonar, medaljar og nye personlege rekordar også denne helga. 2 gull og 3 sølv på...

Les mer
  • 1195 medlemmar
    på noverande tidspunkt
  • 99 nye medlemmar
    i 2022
  • 5 idrettsgreiner
    i I.L Trio