Hydro Husnes Cup 2020 avlyst

Basert på myndigheitene sitt forbod mot større arrangement før 1.september, blir årets Hydro Husnes Cup avlyst. Vi beklager så mykje, men kjem sterkt attende med 20-årsjubileum neste år!

Siste nytt

Endeleg kontakt og kamp

Frå 1.juni, altså i dag, er det endeleg lov med kontaktfotball i ungdomsfotballen, for første gongen sidan koronanedstenginga tidleg i mars. Vi på G14 nytta høvet til ein intern 9arkamp i Valeparken i solsteiken, mest for å få ha drakter på igjen og feira at vi kunne gå til...

Les mer

Sponsorar

  • 1096 medlemmar
    på noverande tidspunkt
  • 99 nye medlemmar
    i 2019
  • 5 idrettsgreiner
    i I.L Trio