Etterlysning: Organisasjonsutviklar og dagleg leiar

Me søkjer ein engasjert og dyktig organisasjonsutviklar og dagleg leiar til vårt idrettslag. Stillinga er eit 12 månaders engasjement med moglegheit for forlenging. Du vil ha ei sentral rolle i å vidareutvikle organisasjonen vår og sikre at medlemmane våre får den beste opplevinga mogleg.

Les meir

Aktiv friidrettshelg

Her er litt om dei som har bedrive sportsleg aktivitet i helga. Trio friidrett hadde tre deltakarar med på Hardanger friidrettsfestival i Strandebarm, medan Kenneth Blom vann sin klasse i Stavanger triathlon. Ådne Opsanger-Tveit deltok i 15-årsklassen både laurdag og søndag. Det vart gullmedalje i høgde (1.65) og lengde (4,88),...

Les mer
  • 1032 medlemmar
    på noverande tidspunkt
  • 295 nye medlemmar
    i 2023
  • 8 idrettsgreiner
    i I.L Trio