Trioløftet

Il Trio ynskjer at barn og unge skal ha lik moglegheit til å delta på fritidsaktivitet uavhengig av økonomisk situasjon. Trioløftet er eit prøveprosjekt innafor fotballgruppa der ein kan søke om støtte til utstyr dersom ein har det trongt økonomisk. Me ynskjer ikkje at nokon skal stå utanfor, me vil ha alle med!

Les meir

Husnescup 2023 avlyst

Vi hadde gledd oss stort til årets store høgdepunkt, å arrangera den 20. Utgåva av Husnescup frå 18.-20. August. Dessverre er talet på påmeldingar for lavt til at det er mogleg å gjennomføra det arrangementet som vi hadde førespegla dei deltakande laga. Difor har vi ikkje noko anna val enn...

Les mer
  • 1195 medlemmar
    på noverande tidspunkt
  • 99 nye medlemmar
    i 2022
  • 5 idrettsgreiner
    i I.L Trio