Trio ynskjer å etablere ei basketballgruppe, og har no starta opp med uformelle treningar for gutar fødd i 2012 og 2013. Treningane går på tysdagar klokka 19:00 til 20:30. Treningstid vil bli endra når vi får betre hallkapasitet i løpet av våren.

Planen er å formelt etablere ei basketballgruppe på årsmøtet våren 2023. For at vi skal klara det treng vi kandidatar til eit gruppestyre.

Trio er drevet frivillig av foreldre. Så dersom vi skal lykkast med denne satsinga må foreldre melde seg til teneste.

For meir informasjon kan du ta kontakt på basketball@il-trio.no