Etter initiativ frå både lokale interessentar og idrettslinja ved Kvinnherad Videregåande Skule har Trio eit ynskje om å etablere ei E-sport gruppe tilslutta Norges E-sportforbund

Viss du har lyst til å vere med i Trio si E-sport gruppe tar du kontakt med oss på e-sport@il-trio.no