Foreldrekontakt

Vi treng 1-2 foreldrekontakter på kvart parti. Dette er ikkje ein stor jobb, men er viktig for å avlaste trenarar. Slik  kan trenarane nytte tida si på å leggje tilrette for trening for borna som er variert og motiverende.

Oppgåvene til foreldrekontakten er mellom anna:

  • vera kontaktperson mellom trenare og føresette
  • setje opp foreldreturnus i samråd med trenar for mellom anna rigging av utstyr
  • levera ut informasjon og papirer på trening
  • ta i mot påmelding til stemner og aktivitetsdagar
  • organisera loddsal
  • å skaffe folk til klubben sine dugnader som til dømes juleavslutning