Trio sitt styre har lenge hatt eit ynskje om å fornye nettsidene til Trio. No er sidene endeleg klare og vi er glade for eit meir moderne uttrykk, samt at sidene skal vere skalerbare uansett platform, som telefon, nettbrett, skjerm etc.

Alle leiarane har fått eigen brukar og tilgang på sida. Vi oppmodar trenarar og lagleiarar til å leggje inn bidrag på sida så ofte som mogleg.

Dersom spørsmål, kontakt:
Frøydis Nilsen Mathisen (tlf. 40 44 47 64) eller Martha Korsvold Nerhus (tlf. 45 48 20 01).