Symjegruppa hadde sesongavslutning med internt symjestemne i bassenget på Husnesonsdag 22. mai.
Det deltok 46 symjarar der den yngste deltakaren varfødt i 2012 og dei eldste i 2003.
Symjegruppa har hatt god til vekst i sesongen som har gåddsamstundes som dei eldste ungdommane fortsatt er med.

Me vil retta ein stor takk til alle store og små som harvore med å gje born, unge og vaksne eit trygt og godt fritidstilbod gjennomsesongen 2018/19, samstundes vil me nytta høve å ynskja alle gamle og nyehjarteleg

Velkomne i bassenget når mestartar ny sesong 2019/20 i august.

 

Symjestyret