Det har vore mange telefonar og meldingar dei siste dagane, så hovudstyret i IL Trio vil presisere at IL Trio følger FHI sine retningslinjer og Kvinnherad kommune sine oppfordringar når det gjeld Covid-19. Undergruppene følger også sitt forbund sine Covid-19-reglar.

– Hovudstyret