28.6 ble Trio innkalt til møte med Sparebank 1-stiftinga Kvinnherad, på Kvednabekkjen. Stiftelsen ville overrekke en gave på kr 320.000 til IL Trio, som delfinansiering av nye stadionlys på Kvednabekkjen!

Lysene på Kvednabekkjen har lenge vært svært dårlig, og bruker veldig mye strøm. Fotballstyret har i en tid jobbet med å vurdere ulike løsninger, som ble oversendt Hovedstyret i Trio for arbeid med finansiering.

Finansieringen blir et spleiselag mellom Sparebank 1-stiftinga Kvinnherad, og IL Trio. I tillegg til de 320.000 som har blitt bevilget i dag, har også Stiftelsen godkjent omdisponering av tidligere ubrukte midler til dette prosjektet.

Finansieringen blir løst med totalt kr 420.000 fra Sparebank 1-stiftinga Kvinnherad, og ca 230.000 fra Trio.

Fra venstre, Kenneth Ingvaldsen (Fotballgruppa), Jan Magnus Aasen (Styreleder i Stiftelsen), Hildegunn Eiane Aarthun (Styremedlem i stiftelsen), Eskil Moen (Fotballgruppa), Knut Prestnes (Leder i Trio)