Til hausten vil vi derfor starte opp med paraturn for barn og ungdom med nedsatt funksjonsevne. Vil du vere ein av våre trenarar?

Du vil få opplæring og hjelp til å planlegge.
Ynskjer du å høyre meir om kva dette inneber?

Ta kontakt med leiar i turngruppa.

Anneli Rønstad (leiar)
Telefon: 452 43 087
E-post: anneli.ronstad@gmail.com