Valkomitèen i Trio har starta arbeidet føre valet på årsmøte i mars 2024. Me ønskjer å gjera så grundig jobb som mogeleg og finna dei rette kandidatane til verva i dei ulike gruppene. Fint om du har forslag til kandidatar! Her er tidsplanen me vonar å gjennomføra.

OppgåveStartSluttNotat
1Gjennomgang av valkomitèen sitt arbeid
– NIF sin vegleiar
– NIF sine lover
– Trio sine lover
– Trio sitt organisasjonskart
– Kven er på val
30.5.2023FortløpandeOppdatering/justering etter trong, heilt fram til valet i mars 2024
2Arbeida med samansetjing av hovudstyret28.9.20237.12.2023Utkast klart pr 7.12.2023. Endelig stuttføring etter 7.1.2024
3Tilskriva alle styremedlemane i dei ulike gruppene
– Orientering om valkomiteen sitt arbeid
– Leggja ut orientering på heimesida om valkomiteen sitt arbeid
12.12.202320.12.2023 / 7.1.2024Be om innspel på kandidatar innen 7.1.2024
4Arbeidet frå nyttår og fram til årsmøte 2024
– Tilskriva alle som er på val i dei ulike gruppene
– Samtalar med leiar/økonomiansvarleg i kvar gruppe
2.1.2024
8.1.2024
7.1.2024
15.1.2024
Orientera om frist for tilbakemelding til valkomiteen

Om trong for det, samtale med heile gruppestyret
5Arbeida med samansetjing av styra i dei ulike gruppene16.1.202417.2.2024
6ÅrsmøteDato ikkje fastsett pr. dato

Kontakt valkomiteen dersom du har forslag til kandidatar til eit eller fleire av gruppestyra

NavnFunksjonTelefonE-post
Svein RøyrvikLeiar951 69 137srkm@online.no
Kjersti SvarstadMedlem950 32 663kjersti.svarstad@knett.no
Jan Ove HåvikMedlem926 65 699janovehavik@gmail.com
Geir Inge KaldestadVara911 63 365geir@youwho.no
Olav Per KaldestadVara909 16 119olav.per@bilogteknikk.no