Trio har fakturert medlemskontingent for 2023 til alle aktive utøvere. I forbindelse med overgang til nytt medlemssystem har enkelte familiemedlemskap falt vekk.

I tillegg har en del medlemmer som ønsker å støtte Trio men som ikke er aktive i noen gren også falt ut av faktureringen.

Dersom du ønsker å være medlem av Trio men ikke har mottatt faktura for kontingent så ta kontakt med oss på post@il-trio.no så vi får ordnet opp i det.

Det samme gjelder om du har fått faktura på en person som ikke skal være medlem, eller om familiemeldemskap ikke har blitt korrekt registrert.

Hver enkelt gren vil fakturere treningsavgift for sesongen på et senere tidspunkt.