Vedlagt er resultater frå seriestemne i friidrett på Husnes stadion 31.juli.

Seriestemne_31072019