Pandemien har vært vanskelig for alle som er engasjert i breddeidretten. Mens statistikken viser at de fleste utøverne har kommet tilbake igjen, har fotballen mistet veldig mange dommere. Det er en utvikling klubbene må snu dersom det skal være tilstrekkelig antall dommere til å opprettholde kamptilbudet. Ingen dommer, ingen fotball.

Den 31.1 og 1.2 arrangerer Trio i samarbeid med NFF Hordaland rekruttdommerkurs på Triohuset.

Krav til deltakelse er at man fyller minst 15 år i løpet av 2023. Rekruttdommerkurset gir mulighet til å dømme 7er-, 9er-, og 11er-fotball.

Les mer, og meld deg på kurs her: Rekruttdommerkurs 2023 – Norges Fotballforbund