Onsdag arrangerte friidrettsgruppa eit lite stemne, med kastøvingar for ungdom, samt ein 3000 meter for ungdom og vaksne. Heile 12 deltakarar på løpsdistansen må vera rekord for eit seriestemne i Trioregi. Vedlagt er resultater.


Det var ikkje stemne for barnegruppene denne gongen. Dei yngste og dei eldste hadde trening, medan 3.-4.klassen hadde fri denne gongen. Biletet over viser 1.-2.klassegruppa i oppvarming med “stiv heks”.

Årstein Eik hadde løpeøkt med 5.-7.klassegjengen.