Stad: Triohuset
Dag: Torsdag 10. mars
Klokkeslett: 18:00

Vel møtt!