Årsmøte i Trio Fotball torsdag 24/2-21 kl 19.00 på Triohuset.

Saksliste
1. Konstituering
2. Årsmelding
3. Regnskap

Årsmelding med vedlegg legges ut på Trio Fotball sin nettside før møtet. Saker meldes inn til leder i Fotballgruppa, håper at så mange som mulig stiller. Vell møtt…

Mvh og vell møtt!
Fred Nilsen
Leiar Trio Fotball
fotball-leiar@il-trio.no

Årsmelding fotballgruppa 2021