Det vert årsmøte i fotball gruppa onsdag 19.02 kl 18

Vanlege årsmøte saker

Forslag til årsmøte må vera styret i hende innan mandag 17.02

Vel møtt