Viss ein skal vera med å spela volleyball, må ein betala medlemskontigent samt trenaravgift.
Om ein vil vera med på seriespel, må ein i tillegg betala lisens.

Treningsavgift  / Medlemsavgift/ Lisens

Trenaravgift:

200 kr pr. person for spelarar over 17år.
100 kr pr. person for spelarar under 17 år.

Medlemsavgift til IL Trio:

Born t.o.m. det året dei fyller 16 år: kr. 200,-
Aktive vaksne f.o.m. det året dei fyller 17 år: kr 400,-
(dersom du har betalt denne gjennom t.d. fotball treng du ikkje betale den ein gong til)

Lisens:

Over 17 år:     1000 kr pr person
13-16  år:         800 kr pr person
Under 13 år:     400 kr pr person

Online betaling via www.Minidrett.no
Kretsen sine sider om lisens:

https://volleyball.klubb.nif.no/Volleyball/Lisens/Sider/Hjem.aspx