Trio hadde ikkje hatt damelag i serien sidan 2007, men i 2019 starta klubben opp på ny, med mange rutinerte damer på laget. Laget kom midt på treet i 5. divisjon og skulle fortsatt der i 2020, men då vart det som kjent ikkje spel for senior grunna pandemien. I mellomtida har ein hatt eit stort generasjonsskifte. Det medfører eit potensielt svært ungt og spennande lag med snittalder rundt 17 år i 2021, men vi håpar på å få med fleire av dei eldre for å få dette noko opp. Trio som klubb ønsker å satse på dame- og jentefotball og har ved utgongen av 2020 svært god ettervekst på jentesida, med lag i alle klassar i ungdomsfotballen. Derfor er det viktig å ha eit seniorlag som tilbod og noko å strekka seg etter. Det grunnleggande for laget er å ha det sosialt og kjekt, samtidig som vi krev av kvarandre at vi gjer så godt vi kan både på trening og i kamp. Det er berre å ta kontakt om ein har lyst å prøva seg på laget.

Hovudtrenar: Per Einar Gjerding (91 66 35 75, peg@norwater.no)

Hjelpetrenarar: Stig Eide Rusten, Kristine Enæs Medhaug, Ragnvald Vaage
Lagleder: Kristine E. Medhaug
977 92 407     tinemor18@hotmail.com

TRENINGSTIDER 2021:

STAD: Kvednabekkjen, Husnes
TID:
– Tysdag: 19.30 – 21.00
– Torsdag: 19.30 – 21.00